Zmluvy a faktúry

Darovacia zmluva [pdf]
Zmluva o poskytovaní dotácie pre RRAS [pdf]
Zmluva o poskytovaní služieb č.: 201101 [pdf]  dodatok č.1 [pdf]
Kúpna zmluva výpočtová technika a software, TASTE [pdf] dodatok č. 1 [pdf]
Zmluva o dielo Propagačné materiály pre projekt "Spoločný región" [pdf]
Zmluva o poskytovaní služieb č.: 15032011 [pdf]
Zmluva o dielo č.: 02072010 [pdf] Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02072010-1 [pdf]
Zmluva o poskytovaní služieb [pdf]
Zmluva o poskytovaní služieb [pdf]
Zmluva o poskytovaní služieb [pdf]
Dodatok č.1 [pdf]
Zmluva o úverovej linke č. 44/005/13 [pdf] Dodatok č.1 [pdf] Dodatok č.2 [pdf] Dodatok č.3 [pdf]
Zmluva o dielo tlač propagačnej brožúry pre projekt "Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne" [pdf]  
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi RRAS a TSK [pdf]  
Zmluva o dielo Adrínm Macho 06082014 [pdf
Zmluva o dielo G&H s.r.o. 06082014  [pdf]
Zmluva o poskytovaní služieb DWELL, a.s. [pdf]
Zmluva o poskytovaní služieb imp media spol. s.r.o. [pdf]

Faktúry:
Január [pdf]
Február [pdf]
Marec [pdf]
Apríl [pdf]
OZE 1MO [doc]
OZE 2MO [doc
OZE 3MO [doc]
OZE 4MO [doc]
S chuťou ... 3MO [doc]
S chuťou ... 4MO [doc]
S chuťou ... 5MO [doc]
S chuťou ... 6MO [doc]
PB Senica Blansko [doc]
Kompostovanie 2014 [doc]
Kompostovanie 2015 [doc

Súhrnné správy o zákazkách: 
3Q2013 [pdf]